Vilkår og betingelser

Generelle handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer via vores online-butik. Vores onlinebutik henvender sig udelukkende til forbrugere.

En forbruger forstås som en enhver fysisk person, der gennemfører en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives dens kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet. En virksomhedsdrivende forstås som en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved gennemførelsen af en juridisk transaktion udøver deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

2. Aftalepartere, indgåelse af aftale, korrektionsmuligheder

Købsaftalen indgås med KoRo Handels GmbH.

Ved placering af produkterne i onlinebutikken afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en aftale om disse varer. Du kan indledningsvist uforpligtende lægge vores produkter i indkøbskurven og til enhver tid rette dine indtastninger inden du afgiver din bindende ordre, idet du anvender de hertil beregnede korrektionshjælpemidler, der står til rådighed i bestillingsprocessen. Aftalen indgås idet du ved at klikke på bestillingsknappen accepterer tilbuddet for varerne i indkøbskurven. Umiddelbart efter afgivelse af ordren modtager du endnu engang en bekræftelse via e-mail.

3. Aftalesprog, opbevaring af aftaletekst

Aftalen kan indgås på følgende sprog: tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, polsk, dansk.

Vi gemmer aftaleteksten og tilsender dig bestillingsoplysninger samt vores vilkår og betingelser i tekstform. Af sikkerhedsmæssige årsager er aftaleteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Til de angivne produktpriser lægges desuden forsendelsesomkostninger. Du kan læse mere om omkostningerne for forsendelse under de respektive tilbud.

Vi leverer kun med post. Selvafhentning af varerne er desværre ikke mulig.

5. Betaling

Følgende betalingsmetoder står dig rådighed i vores onlinebutik:

Forudbetaling
Ved valg af betalingsmetoden forudbetaling, tilsender vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter betalingsmodtagelse.

Kreditkort
Ved afgivelsen af din ordre angiver du dine kreditkortoplysninger. Efter din legitimation som den juridiske kortindehaver udføres betalingstransaktionen automatisk, og beløbet vil blive trukket fra den tilhørende konto. 

PayPal, PayPal Express
Under bestillingsprocessen bliver du omdirigeret til webstedet for onlineudbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du være registreret eller registrere dig hos PayPal, lade dig legitimere med dine adgangsdata og bekræfte betalingsinstruktionen. Efter bestillingsafgivelsen i butikken anmoder vi PayPal om at indlede betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen udføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter. Yderligere oplysninger modtager du under bestillingsprocessen.

Sofort by klarna
Efter afgivelse af din bestilling, omdirigeres du til onlineudbyderens Sofort GmbHs websted. For at kunne betale fakturabeløbet via Sofort skal du besidde en bankkonto, der er tilknyttet online banking, legitimere dig i overensstemmelse hermed og bekræfte betalingsordren til os. Yderligere oplysninger modtager du under bestillingsprocessen. Betalingstransaktionen udføres straks derefter af Sofort, og beløbes trækkes på din konto.

Fakturakøb via Klarna
I samarbejde med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig køb på faktura som betalingsmulighed. Bemærk, at Klarna-fakturaer kun er tilgængelige for forbrugere, og at betalingen i hvert tilfælde skal foretages til Klarna. Når du køber på faktura hos Klarna, får du altid varerne først, og du har derefter altid en betalingsfrist på 14 dage. De komplette vilkår og betingelser for køb på konto kan findes her

Financiering via Klarna
I samarbejde med Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig afbetaling som betalingsmulighed. Bemærk, at Klarna-afdragskøb kun er tilgængeligt for forbrugere, og at betaling skal ske til Klarna.
Med Klarnas finansieringstjeneste kan du fleksibelt betale for dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (men minimum 89 kr.). Yderligere information om Klarna-afdragskøb inklusive de generelle vilkår og betingelser og den europæiske standardinformation for forbrugerkredit kan findes her

6. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom indtil fuldstændig betaling er gennemført.

7. Transportskader

Leveres varer med åbenbare transportskader, bedes du reklamere sådanne fejl til leverandøren hurtigst muligt og kontakte os øjeblikkeligt. Udeblivelsen af en reklamation eller kontakt har ingen konsekvenser overhovedet for dine juridiske krav og deres håndhævelse, herunder dine garantirettigheder. De hjælper dog os med at gøre vores krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

8. Garantier og erstatningskrav

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, finder loven om erstatningsansvar anvendelse.

For brugte varer gælder følgende: Opstår manglen et år efter levering af varerne, forfalder krav om erstatning. Mangler, der opstår inden for et år efter levering af varerne, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra levering af varerne.

Ovenstående begrænsninger og forkortede frister gælder ikke for erstatningskrav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter
• i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed
• i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse eller bedrag
• i tilfælde af forsømmelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten og hvis overholdelse aftaleparterne regelmæssigt kan stole på (hovedforpligtelser)
• som del af et garantiløfte, så vidt det er aftalt eller
• så vidt anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbnet.
Oplysninger om eventuelle yderligere garantier, og deres nøjagtige betingelser, kan findes i produktets beskrivelse og på specielle informationssider i onlinebutikken.

Kundeservice: kl 9-15

9. Juridisk ansvar

Vi hæfter altid ubegrænset for erstatningskrav baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter
• i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed
• i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse 
• som del af et garantiløfte, så vidt det er aftalt eller
• så vidt anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbnet.

I tilfælde af forsømmelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten og hvis overholdelse aftaleparterne regelmæssigt kan stole på (hovedforpligtelser) gennem let forsømmelighed fra os side, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter, er garantiens omfang begrænset til den ved aftaleindgåelsen forventelige skade, hvis forekomst oftest kan forventes.

Derudover er erstatningskrav udelukket.

10. Tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse, som du finder her. Forbrugere har mulighed for at bruge denne platform til at bilægge deres tvister. For at bilægge tvister, der opstår som følge af et aftaleforhold med en forbruger, eller om et sådant aftaleforhold overhovedet eksisterer, er vi forpligtede til at deltage i procedurer for bilæggelse af tvister for et forligsorgan. Det føderale universelle voldgiftsorgan ved Center for voldgift, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de er ansvarligt. Vi vil deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for dette organ.