Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

Den dataansvarlige er:
KAJO-Datenschutz, Jörg Kappestein
Bahnhofstr. 11
87677 Stöttwang
Tyskland
info@kajo-datenschutz.de

Vi glæder os over din interesse i vores onlinebutik. Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. I det følgende vil vi på detaljeret vis informere dig om håndteringen af dine data.

1. Adgangsdata og hosting

Du kan besøge vores hjemmeside uden at afgive nogle personlige oplysninger. Hver gang et websted åbnes, gemmer webserveren automatisk kun en såkaldt serverlogfil, der f.eks. indeholder navnet på den anmodede fil, din IP-adresse, datoen og tidspunktet for opkaldet, mængden af overført data samt den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med det formål at sikre en problemfri drift af webstedet og forbedre vores tilbud. Dette tjener til at beskytte vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på hjemmesiden. 

1.1 Hosting

Tjenesterne til hosting og visning af webstedet leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandling på vores vegne. Medmindre andet er angivet i nærværende databeskyttelseserklæring, behandles alle adgangsdata og alle data, der indsamles i formularerne på dette websted, på deres servere. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

1.2 Content Delivery Network

For at opnå en kortere indlæsningstid anvender vi ved nogle tilbud et såkaldt Content Delivery Network – indholdsleveringsnetværk - (“CDN”). Med denne tjeneste leveres indhold, eksempelvis store mediefiler, via regionalt distribuerede servere fra eksterne CDN-tjenesteudbydere. Derfor behandles adgangsdata på tjenesteudbyderens servere. Vores tjenesteudbydere arbejder for os som en del af en ordrebehandling. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

2. Databehandling til gennemførelse af aftale, oprettelse af kontakt og åbning af en kundekonto

Vi indsamler personlige data, når du som en del af din ordreafgivelse eller når du kontakter os (f.eks. via kontaktformularen eller e-mailen) frivilligt deler disse med os. Obligatoriske felter er markeret som sådanne, da vi i disse tilfælde har brug for dataene til gennemførelse af aftalen eller behandling af din kontaktinitiering, og du uden denne dataangivelse ikke kan afgive ordren eller optage kontakten. Hvilke data der indsamles kan ses i de respektive indtastningsformularer. Vi bruger de data, du giver, til at behandle aftaler og til at behandle dine forespørgsler i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra b) i GDPR.
I det omfang du har givet dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, afsnit 1, litra a, i GDPR, idet du beslutter dig for at åbne en kundekonto, bruger vi dine data til at åbne en kundekonto. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data, især om overførslen til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesafvikling, finder du i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring. Efter fuldstændig gennemførelsen af aftalen eller sletning af din kundekonto, begrænses dine data til yderligere behandling og slettes efter udløbet af de skatte- og handelsretslige opbevaringsperioder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra c) i GDPR, såfremt du ikke har givet dit samtykke til yderligere anvendelse af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra a) i GDPR, eller vi forbeholder os retten til en videre dataanvendelse, der er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Sletningen af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan gøres enten ved at sende en besked til den i nærværende databeskyttelseserklæring beskrevne kontaktmulighed eller via en dertil beregnet funktion, der er angivet i kundekontoen.

Til afvikling af ordrer og aftaler anvender vi ERP-software fra eksterne tjenesteudbydere. Vores tjenesteudbydere arbejder for os som en del af en ordrebehandling. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

3. Databehandling med henblik på forsendelsesafvikling

For at opfylde den indgående aftale i henhold til artikel 6, stk. 1, S. 1 litra b) i GDPR, videregiver vi dine data til forsendelsesudbyderen, der er bestilt til leveringen, for så vidt dette er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer.

Dataoverførsel til forsendelsesudbydere med henblik på forsendelsesmeddelelse

Såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke under eller efter din bestilling, videregiver vi på baggrund af denne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, stk. 1 litra a) i GDPR din e-mail-adresse og telefonnummer til den valgte forsendelsesudbyder, således at denne før levering kan kontakte dig med henblik på leveringsmeddelelse og/eller -koordinering.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den i nærværende databeskyttelseserklæring angivne kontaktmulighed, eller direkte til forsendelsesudbyderen via nedenstående kontaktadresse. Efter tilbagekaldelse sletter vi de hertil angivne data, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til en videre dataanvendelse, der er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Tyskland

4. Databehandling til betalingsafvikling

Når vi behandler betalinger i vores onlinebutik, arbejder vi sammen med disse partnere: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 Databehandling til transaktionsafvikling

Afhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de nødvendige data til afviklingen af betalingstransaktionen til vores tekniske tjenesteudbydere, der som del af ordrebehandlingen arbejder for os, eller til de tilknyttede kreditinstitutter eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, for så vidt dette er nødvendigt for at afvikle betalingen. Dette tjener til at opfylde aftalen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra b) i GDPR. I nogle tilfælde indsamler betalingstjenesteudbyderne selv de data, der kræves til at afviklingen af betalingen, f.eks. på deres egen hjemmeside eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I disse tilfælde gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

4.2 Databehandling med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser

Om nødvendigt giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, hvilke de, i funktion som vores aftalebehandler, bruger sammen med de for betalingsafviklingen nødvendige data med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, afvikling af omstridte betalinger, support til regnskab). I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra f) i GDPR, tjener dette til at beskytte vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser i forebyggelse af svig og en effektiv betalingshåndtering.

4.3 Identitetskontrol og kreditvurdering ved valg af Klarna betalingstjenester

Klarna Betal nu (direkte debitering), Klarna Betal senere (køb på faktura), Klarna Slice it (afdragskøb)

Vælger du betalingstjenester fra Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt Klarna), beder vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra a) i GDPR om dit samtykke til at videregive de nødvendige data til afviklingen af betalingen samt til en identitetskontrol og kreditvurdering til Klarna. Klarna bruger de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller opsigelse af aftaleforholdet. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den i nærværende databeskyttelseserklæring angivne kontaktmulighed. Dette kan medføre, at vi ikke længere kan tilbyde dig visse betalingsmuligheder. Du kan til enhver tid også over for Klarna tilbagekalde dit samtykke til anvendelsen af personlige data. Yderligere information om databeskyttelse hos Klarna kan du læse her.

5. Annoncering via e-mail

5.1 E-mail-nyhedsbrev med tilmelding

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de hertil nødvendige eller af dig særskilt meddelte data for regelmæssigt at sende dig vores e-mail-nyhedsbrev baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, stk. 1 litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, enten ved at sende en besked til den i nærværende databeskyttelseserklæring angivne kontaktmulighed eller bruge et dertil beregnet link i nyhedsbrevet. Efter afmelding sletter vi din e-mail-adresse fra modtagerlisten, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en yderligere anvendelse af dine data, eller vi forbeholder os retten til en videre dataanvendelse, der er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

5.2 Udsendelse af nyhedsbreve

Nyhedsbrevet kan om nødvendigt også sendes af vores tjenesteudbydere som en del af en behandling på vores vegne. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

5.3 Afsendelse af bedømmelsesanmodninger via e-mail

Såfremt du under eller efter din bestilling har givet os dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, S. 1 litra a) i GDPR, bruger vi din e-mail-adresse til anmodning om at afgivelse af en bedømmelse din ordre via vores evalueringssystem. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den i nærværende databeskyttelseserklæring angivne kontaktmulighed eller via et dertil beregnet link bedømmelsesanmodningen.

Bedømmelsesanmodningerne kan om nødvendigt også sendes af vores tjenesteudbydere som en del af en behandling på vores vegne. Har du spørgsmål til vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, beder vi dig bruge kontaktmuligheden beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

6. Cookies og andre teknologier

Generel information

For at udforme et attraktivt besøg på vores websted og muliggøre brugen af visse funktioner, anvender vi på forskellige sider teknologier, herunder såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din enhed. Nogle af de af os anvendte cookies slettes igen i slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din enhed og giver os mulighed for at genkende din browser næste gang du besøger vores websted (vedvarende cookies).
Vi bruger sådanne teknologier, der er absolut nødvendige for brugen af visse funktioner på vores websted (f.eks. indkøbskurvsfunktion). Via disse teknologier indsamles og behandles IP-adressen, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores websted (eksempelvis oplysninger om indkøbskurvens indhold). Dette tjener vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra f) i GDPR. 

Cookie-indstillingerne til din browser kan findes under følgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at vise vores Trusted Shops kvalitetsmærke og eventuelle indsamlede anmeldelser samt for at tilbyde Trusted Shops produkter til købere efter afgivet bestilling, er Trusted Shops Trustbadge integreret på dette websted.

Dette tjener en beskyttelse af vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser i en i optimal markedsføring via muliggørelse af en sikker shopping i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. f) i GDPR. Trustbadge og de dermed annoncerede tjenester tilbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Köln. Trustbadge stilles som del af en ordrebehandling til rådighed via en CDN-udbyder (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH bruger også tjenesteudbydere fra USA. Der sikres et passende niveau af databeskyttelse. Yderligere information om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH kan findes her.

Ved indlæsning af Trustbadge gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, der også indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for indlæsningen, mængden af overført data samt beskrivelse af webbrowser og operativsystem (adgangsdata) og dokumenterer indlæsningen. Individuelle adgangsdata gemmes i en sikkerhedsdatabase til analyse af sikkerhedssårbarheder. Logfilerne slettes automatisk senest 90 dage efter oprettelsen.

Beslutter du dig for brugen af Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre, eller har du allerede registreret dig til brugen deraf, overføres yderligere persondata til Trusted Shops GmbH. Her gælder den kontraktlige aftale, der er indgået mellem dig og Trusted Shops. Til dette formål indsamles persondata automatisk fra ordredataene. Uanset om du som køber allerede er registreret til en produktanvendelse kontrolleres automatisk ved hjælp af et neutralt parameter den via kryptologisk envejsfunktion omdannede e-mailadresse. Inden den overføres, konverteres e-mail-adressen til denne hash-værdi, som ikke kan dekrypteres af Trusted Shops. Efter bekræftelse af et match slettes parameteret automatisk.

Dette er nødvendigt for opfyldelsen af vores og Trusted Shops 'overordnede berettigede interesser i leveringen af køberbeskyttelsen forbundet med den specifikke ordre og transaktionelle evalueringsstjenesterne i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f i GDPR. Yderligere detaljer, herunder om indsigelse, kan findes i Trusted Shops-databeskyttelseserklæringen, der ovenfor og i Trustbadge er linket til.

8. Social Media

8.1 Social plugins fra Facebook, Instagram

På vores hjemmeside anvendes Social Buttons (knapper) fra sociale netværk. Disse er kun integreret på siden som HTML-links, så der ikke oprettes forbindelse til serverne hos den respektive udbyder, når du besøger vores websted. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes hjemmesiden for det respektive sociale netværk i et nyt vindue i din browser, hvor du f.eks. kan trykke på Like- eller Del-knappen.

8.2 Vores onlinetilstedeværelse på Facebook, Instagram

I det omfang du i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra a) i GDPR har givet dit samtykke til den respektive sociale medieoperatør, indsamles og gemmes dine data automatisk til markedsundersøgelser og reklameformål, når du besøger vores onlinetilstedeværelse på de ovennævnte sociale medier. Ud fra disse oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse kan f.eks. bruges til at placere reklamer, der formodentligt tilsvarer dine interesser, inden for og uden for platformene. Til dette formål anvendes som regel cookies. De detaljerede oplysninger om behandling og brug af data fra den respektive sociale medieoperatør samt en kontaktmulighed og dine relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes i databeskyttelseserklæringen for de udbydere, der er linket nedenfor. Skulle du fortsat have brug for hjælp i denne henseende, kan du kontakte os.

Facebook er et tilbud fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland"). De via Facebook Irland automatisk indsamlede oplysninger om din brug af vores onlinetilstedeværelse på Facebook overføres normalt til en Facebook-server, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA og opbevares der. For USA foreligger ingen tilstrækkelighedsafgørelser fra Europa-Kommissionen. Vores samarbejde er baseret på standardiserede databeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen. Databehandlingen, der følger som del af et besøg på en Facebook-faneside, er baseret på en aftale mellem fælles dataansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i GDPR. Yderligere information (information om Insights-data) kan findes her

Instagram er et tilbud fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland"). De via Facebook Irland automatisk indsamlede oplysninger om din brug af vores onlinetilstedeværelse på Facebook overføres normalt til en Facebook-server, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA og opbevares der. For USA foreligger ingen tilstrækkelighedsafgørelser fra Europa-Kommissionen. Vores samarbejde er baseret på standardiserede databeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen. Databehandlingen, der følger som del af et besøg på en Facebook-faneside, er baseret på en aftale mellem fælles dataansvarlige parter i overensstemmelse med artikel 26 i GDPR. Yderligere information (information om insight-data) kan findes her.

9. Tools og andet

9.1 - Google Web-fonte

Dette websted anvender såkaldte webskrifttyper leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”) for en ensartet typografisk præsentation. Når du åbner en side, indlæser din browser de påkrævede webfonte i din browsercache for en korrekt visning af tekster og fonte.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Google-serverne. Dette kan også resultere i overførsel af persondata til serverne fra Google LLC. i USA. På denne vis registrerer Google, at der er oprettet adgang til vores websted via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker på basis af en interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din browser ikke understøtter webfontene, anvendes en standardskrifttype af din computer..

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/

9.2 Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Denne funktion bruges primært til at skelne mellem, hvorvidt en indtastning er lavet af en fysisk person eller sker som følge af maskinel og automatiseret behandling. Tjenesten inkluderer afsendelse af IP-adressen og alle andre data, der kræves af Google til reCAPTCHA-tjenesten, til Google, og udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR på basis af vores berettigede interesse i fastlæggelsen af det individuelle egetansvar samt en forebyggelse af misbrug og spam. Når du anvender Google reCAPTCHA, kan persondata også overføres til Google LLC-servere i USA.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring kan findes på: https://privacy.google.com/?hl=da#

9.3 - Google Maps

Vi bruger Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”) på vores websted. Google Maps er en webservice til visning af interaktive (land)kort for en visuel præsentation af geografisk information. Når du bruger denne service, vises vores placering for dig, hvorved det blandt andet er lettere at finde vej til os. 

Allerede ved indlæsning af undersider, hvori Google Maps-kortet er integreret, overføres oplysninger om din brug af vores websted (såsom din IP-adresse) til Google-serveren og gemmes der; i nogle tilfælde kan de også overføres til Google LLC- serveren i USA. Dette finder sted uanset om Google leverer en brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, tilskrives dine data direkte din konto. Hvis du ikke ønsker denne association med din Google-profil, skal du logge ud, før du anvender knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. Indsamling, opbevaring og evaluering udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR på basis af Googles berettigede interesse i visningen af personaliseret reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaserede design af Google-websteder. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve denne ret skal du henvende dig til Google.

Er du ikke indforstået med den fremtidige overførsel af dine data til Google som en del af brugen af Google Maps, er der også mulighed for fuldstændig at deaktivere Google Maps-webtjenesten ved at slå JavaScript-applikationen fra i din browser. Google Maps og dermed også kortvisningen på dette websted kan derefter ikke bruges.

Du kan læse Googles anvendelsesvilkår på https://policies.google.com/terms?hl=da, de yderligere servicevilkår for Google Maps kan findes på https://www.google.com/intl/da/help/terms_maps/

Detaljerede oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Google Maps på Googles websted ("Googles privatlivspolitik"): https://privacy.google.com/?hl=da#

9.4 ShopVote-grafik

Med henblik på visning af vores ShopVote-stempel og de muligt indsamlede anmeldelser har vi på dette websted integreret ShopVote-grafik.

Dette tjener til at beskytte vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, S. 1 litra f) i GDPR.  ShopVote-grafikken og de dermed annoncerede tjenester tilbydes af Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 München, Tyskland.

Ved indlæsning af ShopVote-grafikken, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, der også indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for indlæsningen, mængden af overført data samt beskrivelse af webbrowser og operativsystem (adgangsdata) og dokumenterer indlæsningen. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet. ShopVote-grafikken indsamler eller gemmer ikke yderligere persondata.

10. Kontaktmuligheder og dine rettigheder

Som berørt person har du følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 i GDPR har du ret til, i det omfang, det er specificeret deri, at forlange information om dine persondata, der behandles af os;
 • i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR har du ret til at forlange øjeblikkelig korrektion af forkerte eller ufuldstændige persondata, der er gemt af os;
 • i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR har du ret til at forlange sletning af dine persondata, der er gemt af os, for så vidt at yderligere behandling ikke er nødvendig 
  • for udøvelsen af retten til ytringsfrihed og information;
  • for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse;
  • af hensyn til den offentlige interesse eller
  • håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • i henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata, for så vidt som
  • rigtigheden af dataene bestrides af dig;
  • behandlingen er ulovlig, men du afviser at slette den;
  • vi ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til at håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller
  • du i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR har indgivet indsigelse mod behandlingen;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR har du ret til at modtage dine persondata, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at forlange, at de overføres til en anden ansvarlig person;
 • i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du henvende dig til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller arbejdsplads eller til vores virksomheds hovedkontor.

 

Har du spørgsmål til indsamling, behandling eller brug af dine persondata, ønsker du information, korrektion, begrænsning eller sletning af data, at anmode om tilbagekaldelse af givet tilladelse eller afgive en indsigelse mod en bestemt brug af data, bedes du kontakte os direkte ved hjælp af kontaktoplysningerne i vores impressum.

Ret til indsigelse

For så vidt vi med henblik på beskyttelse af vores i rammerne af en interesseafvejning berettigede interesser, behandler persondata, som beskrevet ovenfor, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Har behandlingen et direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Udføres behandlingen med andre formål, har du kun ret til indsigelse, såfremt der foreligger grunde, der er resultat af din særlige situation.

Efter udøvelse af din ret til indsigelse behandler vi ikke længere dine persondata til disse formål, medmindre vi kan bevise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen udføres med direkte markedsføringsformål. Derefter behandler vi ikke længere dine persondata til dette formål.