Nu med gratis forsendelse fra 400 kroner! Læg dine favoritter i indkøbskurven!

Deltagelsesbetingelser

Deltagelse i konkurrencen, der arrangeres af KoRo Handels GmbH, i det følgende benævnt operatøren eller arrangøren, er gratis og udelukkende underlagt de følgende betingelser for deltagelse.

Konkurrencens forløb

Konkurrencen løber fra begyndelsen til slutningen af måneden. I denne periode har brugerne mulighed for at deltage i konkurrencen.

Den månedlige præmie er et gavekort på 100 € til online køb hos KoRo Handels GmbH.

Deltagelse

Alle, der efter bestilling i online shoppen hos KoRo ( www.koro-shop.dk, www.korodrogerie.de, www.koro-shop.at, www.koro-shop.ch, www.koro-shop.fr, www.koro-shop.it, www.koro-shop.fi, www.koro-shop.co.uk) modtager en anmodning om bedømmelse via et tilsvarende dynamisk link, kan deltage i konkurrencen. Hver bedømmelse med mindst ét foto udgør et lod til lodtrækningen. Bedømmelser uden billede vil ikke blive taget i betragtning som deltager i konkurrencen.

Det er gratis at deltage i konkurrencen.

Vinderen vil blive kontaktet pr. e-mail.

Deltagelsesberettigede

Fysiske personer, der er bosiddende i Europa og over 14 år, er berettigede til at deltage. Deltagelse er ikke begrænset til kunder hos arrangøren og er ikke betinget af køb af varer eller tjenesteydelser.

Hvis en deltager har begrænset retlig handleevne, kræves der samtykke fra hans/hendes juridiske repræsentant.

Alle personer, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af konkurrencen, og ansatte hos operatøren er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Desuden forbeholder operatøren sig ret til efter eget skøn at udelukke personer fra deltagelse, hvis der foreligger berettigede grunde hertil, eksempelvis

(a) i tilfælde af manipulation i forbindelse med adgang til eller gennemførelse af konkurrencen, (b) i tilfælde af overtrædelse af disse deltagelsesbetingelser, (c) i tilfælde af urimelig adfærd eller (d) i tilfælde af falske eller vildledende oplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

Gevinst, notificering og udlevering af præmien

Følgende præmie bliver uddelt:
100€ gavekort til køb i online shoppen hos KoRo Handels GmbH.   

Vinderne bliver trukket efter tidsfristen for deltagelse ved en tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere.

Vinderne af lodtrækningen vil blive informeret pr. e-mail så hurtigt som muligt.

Præmien vil kun blive udleveret til vinderen eller den juridiske repræsentant for den mindreårige vinder. En ombytning, selvafhentning eller udbetaling af præmien i kontant er ikke mulig.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med forsendelse af præmierne påfalder operatøren. Alle yderligere omkostninger i forbindelse med at gøre krav på præmien påfalder vinderen. Vinderen er ansvarlig for eventuel beskatning af præmien.

Såfremt vinderen ikke reagerer efter to henvendelser inden for en periode på 3 uger, kan præmien overdrages til en anden deltager.

Afbrydelse af konkurrencen

Arrangøren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afbryde konkurrencen uden forudgående varsel og uden begrundelse. Dette gælder især årsager, der kan forstyrre eller forhindre, at konkurrencen kan afvikles som planlagt.

Databeskyttelse

Deltagelse i konkurrencen kræver angivelse af personlige oplysninger. Deltageren forsikrer, at de personlige oplysninger, som han/hun har angivet, navnlig fornavn, efternavn og e-mail-adresse, er sande og korrekte.

Arrangøren henviser til, at alle deltagerens personoplysninger hverken videregives til eller stilles til rådighed for tredjepart uden samtykke.

I tilfælde af gevinst, accepterer vinderen, at hans/hendes navn og by offentliggøres i de af arrangøren anvendte reklamemedier. Dette omfatter offentliggørelse af vinderen på operatørens websted og dens sociale medieplatforme.

Deltageren kan til enhver tid tilbagekalde sit erklærede samtykke. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt til de kontaktoplysninger for arrangøren, der er anført i KoRo Handels GmbH's impressum. Efter tilbagekaldelse af samtykket slettes deltagerens indsamlede og gemte personoplysninger straks.

Gældende lovgivning

Spørgsmål eller indsigelser i forbindelse med konkurrencen skal rettes til den operatøren. Kontaktoplysninger kan findes i operatørens impressum.

Operatørens konkurrence er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Retlig indgriben er udelukket.

Salvatorisk klausul

Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for deltagelse helt eller delvist være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en lovligt fyldig bestemmelse, der nærmer sig den ugyldige bestemmelses økonomiske hensigt og formål mest muligt. Det samme gælder i tilfælde af et lovmæssigt hul i de nærværende deltagelsesbetingelser.

KoRo-team'et ønsker dig held og lykke!